Kullanıcı Sözleşmesi

Site Üyelik ve Kullanım Koşulları

İşbu Üyelik ve Kullanım Koşulları altında yer alan koşul ve şartlar, www.onpano.com’un kullanılması ile birlikte Kullanıcı tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve taraflar arasında yürürlüğe girmiş sayılır. Burada yer alan koşul ve şartların Kullanıcı tarafından uygun görülmemesi durumunda www.onpano.com’un kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

1. Kullanım Koşulları ve Güvenlik Kuralları
a. www.onpano.com’un ilan verilmesine dair prosedüre ilişkin değişiklik yapma ve/veya sitede ilanların ücretlendirmesine dair her türlü hakkı ile sitede yer alan ilanların öne çıkarılmasına dair ücretlendirme saklı kalmak kaydıyla, www.onpano.com ücretsiz olarak tüm üyelerin kullanımına açıktır.
b. Kullanıcı, www.onpano.com’a sağladığı bilgilerin doğru ve gerçeği yansıtır halde olduğunu, bu bilgilerin her zaman güncel ve gerçeği yansıtır şekilde kalması için gerekli güncellemeleri yapacağını ve yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler sağlanması, mevzuata ve/veya sitede genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren bilgi, ilan ya da yorumlara yer verilmesi durumunda bunların en kısa sürede site yönetimi tarafından kaldırılacağını ve bunlardan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğun münhasıran Kullanıcı’ya ait olacağını kabul ve beyan eder.
c. Kullanıcı, www.onpano.com tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre ve benzeri her türlü bilgiye herhangi bir suretle üçüncü kişi ya da kuruluşların vakıf olmasından ve bu bilgilerin Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan kendisi sorumludur.
d. www.onpano.com, siteye dair alan adı ile (Kullanıcı kurum ve kuruluşların kendi logo ve/veya ticari unvanları gibi hak sahibi oldukları hususlar hariç olmak üzere) site içeriğinde yer alan her türlü görsel materyal, logo ile teknik veriler de dahil olmak üzere tüm içeriğin (“İçerik”), bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve sitenin tasarımı ile veritabanında kullanılan yazılımın sahibi veya lisans sahibidir. Bahsi geçen İçerik, tasarım ve/veya yazılım, aksi www.onpano.com tarafından açıkça yazılı olarak kabul edilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.
e. Kullanıcı tarafından www.onpano.com’a iletilen tüm geri bildirimlerin kullanım hakkı www.onpano.com’a aittir. Kullanıcı, bahsi geçen geri bildirimler ve/veya Kullanıcı bilgilerinin www.onpano.com tarafından kendi takdirine bağlı olarak (her durumda mevzuata uygun surette kullanmak ve Kullanıcı nezdinde herhangi bir yükümlülük doğurmamak kaydıyla) pazarlama ve sair amaçlarla kullanılabileceğini ve bu hususta herhangi bir talebi olmaksızın bahsi geçen kullanıma muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
f. Kullanıcı, işbu Üyelik ve Kullanım Koşulları altında yer alan hususlara aykırı davranması ya da herhangi bir suretle sitenin güvenliğini veya diğer kullanıcıların bilgilerini tehlikeye düşürecek ya da yürürlükteki mevzuata aykırı veya kişilerin haklarını ihlal edici nitelikte davranışlarda bulunması durumunda, bu hususta kendisine herhangi bir bildirim yapılmaksızın (sitede yer alan bildirim ve/veya ilanların kaldırılması da dahil olmak üzere) üyeliğinin www.onpano.com tarafından askıya alınabileceğini ya da iptal edilebileceğini kabul eder.
g. www.onpano.com’u ziyaret eden kullanıcıların ziyaret tarihi, süresi, görüntülenen sayfa ve ilanlar gibi site ziyaretlerine dair bilgiler kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Kullanıcı, ziyaretine dair bilgilerin, gizlilik prensibine bağlı kalınmak suretiyle takip edilerek siteyi geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla ve reklam, banner gibi pazarlamaya dair konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul eder.
h. Kullanıcı, www.onpano.com sitesinin kullanımında yürürlükteki tüm düzenlemeler ile www.onpano.com'un site kullanımı ve sair işlemlerine dair kendi takdirince belirleyerek yayımlayacağı duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. İşbu bildirimler ya da mevzuata aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek tüm hukuki, cezai ve mali sorumluluk bizzat Kullanıcı’ya aittir.
i. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından www.onpano.com üzerinden yapılabilmektedir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Kendi takdirine bağlı olarak www.onpano.com tarafından ya da bizzat Kullanıcı’nın kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait kayıtların silinip silinmemesine dair karar münhasıran www.onpano.com’a aittir.
j. İlanlarda yer verilebilecek linkler vasıtasıyla ulaşılacak sitelerin içerikleri de dâhil olmak üzere www.onpano.com üzerinden bağlantı verilebilecek internet sitelerinde yer alan içerikler tamamen ilgili sitelerin kontrolündedir ve bu içerikler ya da içerdikleri diğer bağlantılardan www.onpano.com sorumlu değildir.
k. Kullanıcı işbu Site Üyelik ve Kullanım Koşulları ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi nedeniyle (idari para cezası ve sair herhangi bir surette) www.onpano.com’un uğrayabileceği her türlü zararı yazılı talep üzerine derhal ve aynen tazmin etmeyi kabul eder.
l. Kullanıcı’ya dair bilgilerin herhangi bir sebeple resmi makamlar tarafından talep edilmesi durumunda, www.onpano.com Kullanıcı’ya ayrıca bilgi verilmeksizin ilgili Kullanıcı’nın bilgilerini ilgili resmi makama bildirme hakkına sahiptir.
m. www.onpano.com, site kullanımının düzenlenmesi ve site güvenliği ile Kullanıcıların güvenliğinin sağlanması amacıyla işbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak tadil etme hakkını saklı tutar. İşbu üyelik ve kullanım koşullarında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu husustaki güncel metinler sitede aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile yayınlanacak ve bahsi geçen güncel kullanım şartları yayınlanma anından itibaren geçerli ve taraflar açısından bağlayıcı olacaktır.

2. Üyelik Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesi
Siteye dair kullanım koşulları ve sitenin yönetimine dair hükümler Kullanıcı’nın onayına ihtiyaç olmaksızın sitenin kullanıldığı anda yürürlüğe girmekle birlikte, Kullanıcı, www.onpano.com altında bulunan üye kayıt formunu doldurarak onayladığı andan itibaren işbu Üyelik Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi ile bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

3. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmenin geçerliliğinden ya da uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili kılınmıştır.

4. Tebligat Adresleri
Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine yapılacak tebligatlar açısından;
(i) e-posta adresine dair herhangi bir değişikliğin Kullanıcı tarafından www.onpano.com’a bildirilmemiş olması kaydıyla, üye kayıt formu altında bildirmiş olduğu e-posta adresine yapılan tebligatların geçerli olduğunu; ve(ii) Ödeme yapılmış olunan hallerde www.onpano.com’a bildirilmiş olunan fatura adresinin kendisi açısından geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak tebligatların geçerli ve usulüne uygun tebligatın hükümlerini doğuracağını kabul ve beyan eder.
Kullanıcı, işbu Üyelik ve Kullanım Koşulları’nı tamamıyla okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.onpano.com, güncelleme tarihi belirtmek kaydıyla işbu Üyelik ve Kullanım Koşulları’nı kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar; Kullanıcıların siteye her girişte Üyelik ve Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.